ประชาสัมพันธ์การรับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 2 ตำแหน่ง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ห้องLAB)
นักเทคนิคการแพทย์