ประชาสัมพันธ์การรับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 2 ตำแหน่ง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ห้องLAB)
นักเทคนิคการแพทย์
Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Read more...